Lãnh đạo xí nghiệp Đóng
LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH

- Giám đốc – Bí thư Đảng ủy: Kỹ sư Dương Thanh Sơn
Ðiện thoại : 04.39427072
Email: 

- Phó giám đốc – Thạc sỹ Nguyễn Hồng Linh
Ðiện thoại : 04.39421853
Email : honglinh_4522@yahoo.com

- Phó giám đốc : Kỹ sư Phạm Hồng Tư
Ðiện thoại : 04.39421920
Email : hongtu_txhhn@yahoo.com.vn

- Phó giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Trung Tuyên
Điện thoại : 04.39411509
Email : trungtuyen8681@yahoo.com.vn
Quảng cáo Đóng