Chức năng - Nhiệm vụ Đóng
Chi nhánh toa xe hàng Hà Nội là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Vận tài Đường sắt Hà Nội, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:
- Quản lý toàn bộ toa xe hàng khu vực phía Bắc (từ phía Bắc ga Bỉm Sơn trở ra), có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ xe vận dụng theo nhu cầu, kế hoạch vận tải hàng hóa của ngành Đường sắt
- Phục vụ vận tải và đặc trách công tác cứu viện tai nạn giao thông đường sắt trong phạm vi quản lý
- Sửa chữa công nghiệp, sửa chữa định kỳ, cải tạo toa xe hàng và toa xe khách       
- Quản lý và khai thác thiết bị nâng hệ tải trọng đến 100 tấn trên đường sắt     
- Khai thác dịch vụ vận tải hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường sắt.   
Quảng cáo Đóng