Công đoàn - Đảng ủy - Thanh niên Đóng
ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, THANH NIÊN

Ðảng uỷ Chi nhánh
Phó Bí thư thường trực : Ông Nguyễn Vũ Phong
Ðiện thoại : 04.39425825
Email : danguy_xn@yahoo.com.vn
Công đoàn Chi nhánh
Chủ tịch : Ông Trần Văn Chung
Ðiện thoại : 04.39425547
Email : congdoan_xn@yahoo.com.vn
Ðoàn Thanh niên Chi nhánh
Bí thư : Ông Khuất Thế Đạo
Ðiện thoại : 04.39426902
Email : vpdoantncn@gmail.com
Quảng cáo Đóng