Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

         

XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HANG HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

          Vừa qua, tại Hội trường 130 Lê Duẩn, Hà Nội,  xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội tổ chức Đại hội CNVC đại biểu CNVC năm 2013. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Duy Luân – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, các đồng chí đại diện chuyên môn, công đoàn, các phòng ban nghiệp vụ công ty TNHH MTV vận tải hàng hóa Đường sắt.  Tham dự đại hội có 70 Đại biểu được bầu từ Đại hội CNVC các bộ phận trong toàn xí nghiệp.

          Phân đánh giá kết quả thực hiện năm 2012 nêu rõ: Đây là năm đầu tiên thực hiện theo mô hình mới đòi hỏi tính chủ động, đột biến về tư duy đến công tác quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất của công ty TNHH Một thành viên. Xí nghiệp là một trong đơn vị lớn  quản lý sử dụng số lượng lao động lớn  (Lao động bình quân trong năm là 1.300 người), địa bàn quản lý rộng khắp 5 tuyến Đường sắt từ Đồng Hới trở ra phía bắc, với nhiều chân hàng xếp dỡ trọng điểm, trong điều kiện phần lớn các máy móc, thiết bị, toa xe đã già cỗi, lạc hậu kỹ thuật đặc biệt là máy tiện bánh xe, thiết bị chủ yếu  không tương ứng với nhiệm vụ và giao tăng dẫn hàng năm.

Song, vốn là đơn vị có bề dầy kinh nghiệm và truyền thống 23 năm xây dựng và phát triển: sự năng động, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo; đoàn kết, thống nhất của CB-ĐV-CNV trong toàn xí nghiệp luôn chủ động có nhiều biện pháp phù hợp thực tiễn , do vậy sớm thích nghi và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận:

Các chỉ tiêu về sản lượng: Quý I/2012 thực hiện 24.285.787 Toa xe. Km, tác nghiệp 6.429 đoàn tầu khách; 3 quý còn lại thực hiện tác nghiệp 313.136 lượt toa xe khách và đảm bảo 2.853 toa xe vận dụng bình quân ngày tăng 2% so với kế hoạch. Sửa chữa nhỏ 813 toa xe hàng tăng  5,7 %, riêng xe kế hoạch công ty giao tăng 10,8% và sửa chữa lớn 61 toa xe hàng cao hơn 14% so với năm 2011 . Trong năm tổ chức cứu viện 20 vụ (2 Đầu máy, 12 toa xe, 7 ô tô) đảm bảo an toàn, đảm bảo đúng và vượt tiều độ; Chất lượng sản phẩm: Giờ dùng sửa chữa toa xe: 7,8 ngày/ xe đối với SCN giảm 2,2 ngày/ xe và 17,5 ngày/ xe giảm 2,5 ngày xe so với định mức; tỷ lệ phản công chất lượng sửa chữa 1,09% (Chỉ tiêu cho phép là 5%). Công tác an toàn của xí nghiệp được đánh giá đây là thành tích nổi bật của xí nghiệp: Không để xảy ra bất kỳ vụ tai nạn nào trên các lĩnh vực (TNCT, TNGT, TNCN, TTAN.v.v…); Sự cố Giao thông ĐS, sự cố kỹ thuật giảm 5 vụ so với năm 2011.

 Nhằm chủ động đảm bảo đời sống việc làm cho CBCNV xí nghiệp đã chủ động tìm kiếm thêm việc làm như hợp đồng SCN toa xe khách, SCL toa xe hàng, dịch vụ vận tải, gia công cơ khí.v.v….Doanh thu đạt trên 23.929 triệu đồng sau khi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định đã bổ xung thu nhập CBCNV góp phần giữ vững ổn định đời sống trong thời “bão giá” hiện nay, thu nhập bình quân mức tăng trưởng trên 7% so với năm 2011 .

Để đạt kết quả trên, xí nghiệp đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp có tính khả thi như:  Cùng với thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra an toàn, công tác kiểm tra  quy trình và chất lượng sản phẩm ở trong sửa chữa cũng như vận dụng. Xí  nghiệp có các chỉ thị về đảm bảo ATCT và yêu cầu các đơn vị phải chủ động xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn của đơn vị phù hợp trên cơ sở nâng cao chất lượng lao động, trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện  quản lý số lượng, chất lượng toa xe như:  Duy trì tổ sửa chữa nâng cao chất lượng toa xe HH + NN tại Lâm Thao trong năm đã thực hiện 1.180 lượt xe; chủ động xây dựng phương án, làm thử nghiệm tăng cứng 04 xe NN, mời công ty đánh giá để áp dụng; hợp đồng với các đơn vị trong ngành để sửa chữa trục bánh, chỉ đạo các trạm thay trục 296 xe mòn gờ giảm thời gian phi vận dụng, chi phí đưa xe vào xưởng để tăng đầu xe, kịp thời đáp ứng nhu cầu vận tải. Chủ động phân tích kịp thời mỗi khi có vụ việc vi phạm, sự cố giao thông Đường sắt xảy ra, xác định nguyên nhân, xử lý kỷ luật và có biện pháp ngăn ngừa chung. Ngược lại xí nghiệp đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích: Trong năm xí nghiệp đã khen thưởng 175 lượt đơn vị có chất lượng sản phẩm, 95 lượt đơn vị đảm bảo an toàn nơi có đèo dốc cao; Khen thưởng: 54 lượt tập thể, 41 lượt cá nhân có thành tích đột  xuất  trong phong trào thi đua hoặc ngăn chặn sự cố tai nạn giao thông Đường sắt; Tổ chức cho đoàn Chiến sỹ thi đua đi học tập , tham quan các đơn vị trong ngành ĐS tuyến phía Nam và thăm di tích lịch sử Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

          Xác định năm 2013, những khó khăn thách thức chưa có dấu Trong Công tác quản lý đã thường xuyên chủ động xem xét, điều chỉnh hệ thống các qui định, quy chế nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành. Thông báo kế hoạch chi phí vận doanh năm 2012 công ty giao theo các khoản mục chi và yếu tố chi đến các bộ phận tham mưu thực hiện, đảm bảo không bội chi. Chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm về vật liệu, nhiên liệu, chi phí khác; sử dụng hiệu quả và nâng cấp, mở rộng tiện ích trang webside của xí nghiệp giúp cho công tác chỉ đạo sản xuất nhanh chóng, hiệu quả; mở rộng dân chủ trong CBCNVC, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin và giải quyết các vướng mắc mọi cá nhân thông qua diễn đàn của Website. Chính vỳ vậy đến nay không còn đơn thư, khiếu kiện hoặc đơn thư vượt cấp, đơn vị ổn định vững chắc.

          Công tác tổ chức sản xuất và lao động từng bước thực hiện đề án nâng cao chất lượng lao động kết hợp từng bước sắp xếp lại cơ cấu lao động trực tiếp, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, bổ trợ, giảm đầu mối quản lý: Giải thể trạm CTTT Yên Bái, tổ KCTX Việt Trì, đổi tên Trung tâm dịch vụ thành trạm Dịch vụ hàng hóa, điều chuyển tổ nhà ăn sang phòng Hành chính tổng hợp quản lý, điều hành.v.v..Phong trào khoa học công nghệ cũng là một điểm sáng, trong năm thực hiện 2 đề tài khoa  học: Cải tạo bệ thử hãm van 104K, sổ tay quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trị và có 110 sáng kiến - HLH được công nhận và áp dụng hiệu quả.

          Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm Giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng Tài chính kế toán. Kết quả hầu hết đạt 100% số phiếu tín nhiệm, điều đó không chỉ khảng định năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ chủ chốt mà còn thể hiện sự ổn định, đoàn kết thống nhất đối với đơn vị có quy mô quản lý và tính phức tạp cao như xí nghiệp VDTX hàng Hà Nội không phải là điều đơn giản. Nhưng đây là kết quả quả tất yếu của đơn vị vốn làm tốt công tác dân chủ cơ sở thông qua việc duy trì thường xuyên đối thoại với người lao động của lãnh đạo xí nghiệp kết hợp các đợt  kiểm tra và trên diễn đàn trên Website xí nghiệp.

Năm 2012 có 30 đơn vị đạt danh hiệu “Chính quy - Văn hóa - An toàn”; 53 tập thể tổ SX, CT và  613 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Cấp trên xét tặng 16 tập thể lao động xuất sắc và 37 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ cơ sở. Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Chuyên môn được Đường sắt Việt Nam tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua” và “Chính quy- văn hóa – An toàn” xuất sắc”, Công đoàn và đoàn thanh niên đều đạt vững mạnh xuất sắc.

          Xác định năm 2013, những khó khăn chưa có dấu hiệu đẩy lùi, thậm chí diễn biến phức tạp mang tính khách quan tình hình chung. Về chủ quan tiếp tục chia sẻ cùng công ty tiếp tục thực hiện mô hình công ty TNHH MTV tiến tới cổ phần hóa; Đòi hỏi sự  năng động, sáng tạo trong tư duy, đổi mới phong cách làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân đặc biệt là người đứng đầu và quyết liệt trong chỉ đạo từ xí nghiệp đến các đơn vị trực thuộc.  Trước mắt tập trung có những giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về Kinh tê- Kỹ thuật – Chất lượng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các mặt, giảm sự cố GTĐS thấp hơn 10% so với năm 2012, tiếp tục duy trì tỷ lệ phản công chất lượng ở mức thấp nhất. Đảm bảo 100% CBCNV có việc làm ổn định, thu nhập bình quân tăng trưởng 10% , thu nhập ngoài sản xuất chính tăng 5% so với năm 2012. Một trong những giải pháp mang tính chiến lược là thực hiện đề án nâng cao chất lượng lao động, thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu lao động hợp lý giảm lao động gián tiếp bổ trợ, trước mắt giải quyết triệt để, dứt điểm số trưởng tầu dôi dư trong lộ trình lắp thiết bị đuôi tầu, bỏ xe trưởng tầu. Thực hiện có hiệu quả biện pháp quản lý toa xe vận dụng và nâng cao chất lượng toa xe. Tập trung là chất lượng toa xe HH,NN tuyến phía tây vì xác định là tuyến trọng điểm về sản lượng hàng hóa, tần xuất hoạt động toa xe cũng như hiệu quả kinh tế trong kinh doanh vận tải hàng hóa. Tổ chức thực hiện tốt công tác trông coi bảo vệ toa xe và giao tiếp toa xe nhất là các nơi  xếp dỡ hàng trọng điểm. Đồng thời rà soát sửa đổi hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với cơ chế mới, lấy hiệu quả làm thước đo và găn với thu nhập người lao động và thực hiện “ Văn hóa doanh nghiệp” theo lộ trình của Đường sắt Việt Nam.

          Nhân dịp này, xí nghiệp cũng đã biểu dương khen thưởng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc, toàn diện trong phong trào thi đua năm 2012. Đồng thời Giám đốc và Công đoàn xí nghiệp đã phát động phong trào thi đua năm 2013, kêu gọi toàn thể CB-ĐV-CNV phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CNVC xí nghiệp năm 2013.

                                                                                                     Nguyễn Thanh Hùng

    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng