Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

ĐẢNG BỘ CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI
Ngày 21/3/2013, tại Hội trường của Công ty số 130 Lê Duẩn - Hà Nội, Đảng ủy Công ty Vận tải hàng hóa Đường sắt tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 21/3/2013, tại Hội trường của Công ty số 130 Lê Duẩn - Hà Nội, Đảng ủy Công ty Vận tải hàng hóa Đường sắt tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI cho trên 200 đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ, bí thư các chi bộ trực thuộc, Đảng viên khối cơ quan của 3 Đảng bộ:  Công ty vận tải hàng hóa, Đảng bộ xí nghiệp vận dụng toa xe hàng và chi nhánh Container.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Bình  Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến các nội dung cơ bản Của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương khóa XI về các vấn đề: Tình hình Kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2012 và kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2013; Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới , tạo nền tảng  để đến đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhấp Quốc tế; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thi trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Hội nghị còn giành nhiều thời gian để nghe tình hình thời sự Quốc tế, trọng tâm là vấn đê biển đảo Hoàng Xa và trường xa; Tình hình tái cơ cấu cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015, trong đó có lộ trình hoàn thiện mô hình Công ty TNHH MTV tiến tới cổ phần hóa đối với Công ty Vận tải hàng hóa Đường sắt. Từ đó, mỗi CB-ĐV-CNV cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm chủ động trong tình hình mới.
                                            

                                                                                          Nguyễn Thanh Hùng

Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6  (Khóa XI) của Đảng bộ Công ty vận tải hàng hóa ĐS

    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng