Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

TÌNH NGƯỜI ĐƯỜNG SẮT
Thơ "Tình người đường sắt"
Viết kính tặng người đường sắt - Toa xe hàng Hà Nội
TÌNH NGƯỜI ĐƯỜNG SẮT

Việc vui mời, đến với nhà
Việc buồn chẳng quản đường xa gập ghềnh.
Tình người Đường sắt thật xanh
Ốm đau thăm hỏi, học hành ngợi khen
Xẻ chia, giúp đỡ...,động viên
Tình người Đường sắt vững bền, trước sau.
Bao nhiêu gian khó, dãi dầu
Đồng lương đã phải đã cao đâu mà
Nụ cười vẫn cứ nở hoa
Việc chuyên môn vẫn cứ là...tận tâm.
Tình người Đường sắt mênh mông
Tình người Đường sắt sắt son, đậm đà.

Hà Nội,ngày 30/12/2013 
Phương Hùng Vĩ (P.KTVD&ATVT)
    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng