Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Vừa qua, tại Hà Nội Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu người lao động năm 2015. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Viết Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc; đồng chí Lê Đức Nguyên - Chủ tịch công đoàn Công ty; các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng, Công đoàn và các phòng ban nghiệp vụ công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội . Tham dự Hội nghị có 103 Đại biểu ưu tú đại diện cho gần 1.200 CBCNV của 31 đơn vị trong toàn xí nghiệp.

XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘI

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

          Vừa qua, tại Hà Nội Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu người lao động năm 2015. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Viết Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc; đồng chí Lê Đức Nguyên - Chủ tịch công đoàn Công ty; các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng, Công đoàn và các phòng ban nghiệp vụ công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội . Tham dự Hội nghị có 103 Đại biểu ưu tú đại diện cho gần 1.200 CBCNV của 31 đơn vị trong toàn xí nghiệp.

     Phân đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 nêu rõ: là đơn vị chịu tác động rất lớn, trực tiếp của công cuộc tái cơ cấu Ngành Đường sắt, chỉ trong vòng 8 tháng xí nghiệp vừa phải thực hiện giải thể các trạm công tác trên tầu hàng, tiếp nhận 4 trạm KCTX: Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Lăng Cô và thành lập trạm Giao tiếp Kim Liên. Tính đến nay, xí nghiệp quản lý tới 2/3 số trạm KCTX trong toàn ngành ĐS.Đồng thời, chuyển từ công ty TNHH MTV VTHHĐS sang công ty VTHKĐS HN tiếp đến chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH MTV VTĐS Hà Nội; Chuyển địa điểm nhiệm sở sang địa điểm mới: nhà 7B- số 551, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên - Hà Nội. Một khối lượng vô cùng lớn, cấp thiết nhưng mục tiêu vẫn giữ vững ổn định chính trị, mọi hoạt động từ quản lý, điều hành đến tổ chức SXKD.

Tư tưởng CBCNV ít nhiều tác động trong quá trình sắp xếp tổ chức, quá trình tái cơ cấu tạm dừng việc tuyển dụng lao động nên lao động trực tiếp luôn trong tình trạng thiếu và mất cân đối so với nhu cầu; Đời sống CBCNV tuy có cải thiện, song còn thấp so với mặt bằng chung .

Song, vốn là đơn vị có bề dầy kinh nghiệm và truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển: sự năng động, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo; đoàn kết, thống nhất của CB-ĐV-CNV trong toàn xí nghiệp luôn chủ động có nhiều biện pháp phù hợp thực tiễn , do vậy sớm thích nghi và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận:

Các chỉ tiêu về sản lượng: ngày xe vận dụng bình quân 954.513 đạt 100,04 % kế hoạch , tác nghiệp 261.722 toa xe khách đạt 104,74 % kế hoạch; Sửa chữa công nghiệp: sửa chữa nhỏ 708 toa xe hàng, 02 toa xe khách; sửa chữa lớn 65 toa xe hàng và 05 toa xe khách; tổ chức cứu hộ tai nạn giao tông Đường sắt 31 vụ (11 ô tô + 6 ĐM + 27 TX + 01 phương tiện khác) đảm bảo an toàn và vượt tiến độ. Chất lượng sản phẩm đều vượt chỉ tiêu cho phép: giờ dừng sửa chữa nhỏ xe hàng 9 ngày xe, rút ngắn 01 ngày/ xe; tỷ lệ phản công chất lượng 0,78% ( chỉ tiêu cho phép 5%), trong đó tỷ lệ cháy bầu dầu, ổ bi là 0,77% (cho phép 2%)

Công tác an toàn của xí nghiệp được đánh giá đây là thành tích nổi bật của xí nghiệp: Không để xảy ra bất kỳ vụ tai nạn nào trên các lĩnh vực (TNCT, TNGT, TNCN, TTAN.v.v…); Sự cố Giao thông ĐS, sự cố kỹ thuật giảm 7 vụ (10,2%) so với năm 2013.

 Đảm bảo 100% CBCNV có đủ việc làm và có thu nhập ổn đinh. Ngoài sản xuất chính, xí nghiệp chủ động tìm kiếm thêm việc làm như: Sửa chữa lớn toa xe hàng, toa xe khách, dịch vụ vận tải ray 25m, gia công phụ tùng toa xe, cơ khí.v.v… Năm 2014 thu nhập bình quân tính cả dịch vụ là 6.270.000 đồng/người/ tháng, tăng 10 %  so với năm 2013.

Xí nghiệp đã chủ động việc giải quyết lao động, sau khi giải thể các trạm công tác trên tầu hàng đã cử 37 trưởng tầu chuyển đổi nghề KCTX, từng bước sắp xếp laị theo hướng giảm lao động gián tiếp tập trung cho lao động trực tiếp sản xuất. Mọi chế độ của người lao động được quan tâm: trong năm đã tổ chức cho 1.034 công nhân trực tiếp sản xuất được huấn luyện AT-VSLĐ, đào tạo nghiệp vụ 40 và bổ sung 19 ATVSV, hiện nay mạng lưới có 110 ATVSV được bố trí ở các tổ sản xuất; bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra định kỳ 652 lượt công nhân KCTX và 100 % đạt yêu cầu ;xét nâng lương và đề nghị nâng lương gián tiếp 54 người . Tổ chức hám sức khỏe định kỳ cho 1016 CBCBNV, 755 công nhân làm nghề nặng nhọc độc hại và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho 90 công nhân các nghề hàn điện, sơn rỉ, đúc cút xi nê.v.v...

Để đạt được những kết quả như trên, xí nghiệp luôn chủ động xây dựng, thực hiện các biện pháp, trú trọng nhằm nâng cao chất lượng toa xe vận dụng và trong sửa chữa như: Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện QTQP, QTCN; tổ chức sửa chữa nâng cao tại Lâm Thao, Hải Phòng, Yên Bái, Xuân Giao;  sửa chữa xe HH tăng cứng ; tổ chức thay, đảo trục toa xe bị mòn gờ để kịp thời phục vụ vận tải tại các trạm KCTX; làm tốt công tác giao tiếp thiết bị, phụ tùng toa xe và triển khai phần mềm giao tiếp toa xe tại Kim Liên. Thường xuyên soát xét, sửa đổi, bổ xung một số quy định, quy chế độ nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành, phân phối trong SXKD trong xí nghiệp.

          Công tác kiểm tra: Đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác an toàn vận tải của Xí nghiệp tổ chức kiểm tra tra thường xuyên, đột xuất các bộ phận, kết hợp kiểm tra với việc đối thoại người lao động. Đề cao biện pháp chế độ tự kiểm tra của các trưởng bộ phận. Từ kết quả kiểm tra, xí nghiệp đã kịp thời có những biện pháp tháo gỡ khó khăn về sản xuất, đời sống và chấn chỉnh các sai phạm của các đơn vị.

           Xí nghiệp đã cụ thể hóa các văn bản, chỉ thị của cấp trên vào điều kiện cụ thể của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả: Giám đốc Xí nghiệp có các chỉ thị về đảm bảo ATCT; yêu cầu các đơn vị phải chủ động xây dựng biện pháp đảm bảo ATCT của đơn vị mình trên cơ sở nâng cao trách nhiệm người lao động và vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

 Đã chủ động phân tích kịp thời mỗi khi có vụ việc vi phạm, sự cố giao thông Đường sắt xảy ra, xác định nguyên nhân, xử lý kỷ luật và có biện pháp ngăn ngừa chung.Gắn chất lượng sản phẩm thực hiện với thanh toán tiền lương đến người lao động.

Danh hiệu năm 2014 của xí nghiệp đã đạt được: Đảng Bộ đạt trong sạch vững mạnh; Chuyên môn: Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua của Công ty ; Công đoàn: Bằng khen toàn diện của Công đoàn ĐSVN và Đoàn thanh niên được Đoàn thanh niên công ty tặng Cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ;

          Xác định năm 2015, những khó khăn chưa có dấu hiệu đẩy lùi, mang tính khách quan tất yếu khi cổ phần hóa. CBCNV xí nghiệp vừa có sự chia sẻ cùng công ty và chủ động, sáng tạo trong tư duy, đổi mới phong cách làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân đặc biệt là người đứng đầu và quyết liệt trong chỉ đạo từ xí nghiệp đến các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị này Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn đã ký cam kết phối hợp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015: Sửa chữa nhỏ:  800 toa xe hàng (tăng 11,4% năm 2014); Sửa chữa lớn 70 toa xe hàng và 02 toa xe khách. Trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành thắng lợi đợt phục vụ vận tải tết Nguyên đán Ất Mùi và quý I/2015; sẵn sàng thường trực. tổ chức ứng phó cứu hộ tai nạn giao thông đường sắt kịp thời và an toàn.

          Đảm bảo 100% CBCNV có đủ việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định và tăng trưởng 7% . Mọi chế độ, chính sách của người lao động được quan tâm và thực hiện  đầy đủ; sắp xếp lại tổ chức sản xuất các đơn vị, phòng ban, bố trí lao động hợp lý nhằm theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, phát huy hiệu quả.

           Các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật và chất lượng: Cùng với việc thực hành tiết kiệm chi phí trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đảm bảo kế hoạch chi phí công ty giao. Phấn đấu giảm giờ dừng sửa chữa  không quá 10 ngày/xe đối với SCN toa xe hàng; Tỷ lệ phản công chất lượng SCĐK dưới 5 % (CBD không quá 2 %). Đồng thời giảm tỷ lệ toa xe cắt móc ngoài vận dụng  dưới 1,5% để tăng hệ số quay vòng toa xe phục vụ vận tải hàng hóa.

Tiếp tục giữ vững an toàn các mặt ( ATCT, ATCN, ATXH.v.v…): không để sảy ra tai nạn chạy tàu do chủ quan và sự cố tai nạn giao thông đường sắt do chủ quan : Giảm 5 % trở lên so với năm 2014.

Để đạt được kết quả trên, cần tập trung thực hiện các biện pháp như: xiết chặt kỷ luật lao động, kỷ cương trong công việc. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, đồng thời động viên khen thưởng kịp thời . Chú trọng đến chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra : Chất lượng đội ngũ GSV, KTV tuyến, nội dung kiểm tra, biện pháp xử lý sau kiểm tra . Thường xuyên bổ túc về nghiệp vụ, đạo đức nghề nhiệp cho đội ngũ CNV tham gia phục vụ làm công tác liên quan đến an toàn vận tải, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại các bộ phận .Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động theo phương châm kinh doanh “An toàn  - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả” và tiêu chí “4 Xin”, “4 luôn”.

          Nhân dịp này, xí nghiệp cũng đã biểu dương khen thưởng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc, toàn diện trong phong trào thi đua năm 2015. Đồng thời Giám đốc và Công đoàn xí nghiệp đã phát động phong trào thi đua năm 2015, kêu gọi toàn thể CB-ĐV-CNV phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động xí nghiệp năm 2015.

                                                                                              Nguyễn Thanh Hùng

 

 

    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng