Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

XUÂN MỚI 2015
XUÂN MỚI 2015.
Viết Chúc XN Vận Dụng TX Hàng HN.

           Xuân mới đến ta sang trang mới

                               Trụ sở làm chuyển đổi: Long Biên.
                               Địa bàn ta nối dài thêm
                               Toa xe chăm tới Kim Liên trở về.

                                                 *   *

                                Trong năm mới bộn bề cái mới

                                Cơ cấu ngành đổi..., để đi lên.
                                Giảm biên, việc vẫn phải thêm

                                Tàu ta vẫn phải chạy êm tháng, ngày...

                                                  *   *

                                  Xây các Trạm..., như viên đá tảng

                                  Những mố cầu đặt ở nơi đây.

                                  Đoàn tàu chạy vững trên ray...

                                  Sản phẩm Vận Dụng ở: Nơi hiện trường.

                                                   *    *

                                  Xuân năm mới hơn muôn năm cũ!

                                  Ai nấy làm chủ việc của ta.

                                  An toàn-thứ nhất, đặt ra

                                  Tiếp theo...cao nhất, chúng ta quyết làm...

                                                    *    *

                                 Trước thềm Năm mới, Xuân sang

                                 Viết lên để chúc XE HÀNG yên vui!

                                                                                                                                                                              Hà Nội.

                                                                                        Phương Hùng Vĩ

                                                                                        (KTVD&ATVT).

    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng