Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

HOA NGẮNG ĐƯỜNG TẦU
HOA NẮNG ĐƯỜNG TÀU

                             Giữa trưa Hoa nắng ở đường tàu

                             Gió về mướt mát, giọt tay lau...

                             Bao chỗ dịu dàng sao chẳng đứng?

                             Em về cho dịu bánh tàu đau.

                                                 *

                                              *   *

                              Đất cằn, gian khổ vẫn đua nhau

                              Cánh nhỏ vươn lên, tỏa khoe màu

                              Dưới chân “Cầu thủ” Em tình nguyện...

                              Gió mướt, chuyến tàu, vui bên nhau.

                                                  *

                                              *    *

                               Hoa gì Anh chẳng hiểu tên đâu

                              Anh đặt tên “Hoa Nắng Đường Tàu”

                              Ở dưới chân xanh Hoa nắng rụng

                              Trên vàng trong trắng..., dạ thanh tao!...

   

                                                                    Hà Nội, tháng 5/2015.

                                                                           Việt Phương

                                                                    (KS Phương Hùng Vĩ).

    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng