Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI (Nhiệm kỳ 2014-2017) ĐOÀN THANH NIÊN XN
Vừa qua, tại Hà Nội Đoàn Thanh niên xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2014 – 2017). Tham dự có 52 đại biểu đại được bầu đại hội của 21chi đoàn trực thuộc; Tới dự và chỉ đạo có đại diện Ban thường vụ đoàn TN công ty VTHKĐS Hà Nội, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo chuyên môn xí nghiệp.

ĐOÀN THANH NIÊN XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘI

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI (Nhiệm kỳ 2014-2017)

          Vừa qua, tại Hà Nội Đoàn Thanh niên xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2014 – 2017). Tham dự có 52 đại biểu đại được bầu đại hội của 21chi đoàn trực thuộc; Tới dự và chỉ đạo có đại diện Ban thường vụ đoàn TN công ty VTHKĐS Hà Nội, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo chuyên môn xí nghiệp.

           Đại hội lần này đã tổ chức trong bối cảnh mang tính lịch sử ngành Đường sắt đang trong giai đoạn tái cơ cấu, đổi mới toàn diện mà xí nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp; trong đó ĐVTN đang tiên phong trong việc thực hiện phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng “An toàn – Thuận tiện – Thân thiện – Đúng giờ - Hiệu quả”; tuyên truyền văn hóa ứng “4 Xin: “ , “4 luôn: “

          Một trong những đặc thù của xí nghiệp là địa bàn quản lý rộng, hiện nay trên dưới 2.000 km Đường sát từ Kim Liên ra 5 tuyến phía Bắc; lao động nói chung và ĐVTN nói riêng có nhiều loại hình chế độ làm việc, nhiều đơn vị trực thuộc và địa bàn phân tán .v.v…Việc quản lý ĐVTN và tổ chức sinh hoạt, các hoạt động của đoàn thanh niên là hết sức khó khăn. Song với kinh nghiệm của trong công tác tổ chức các  hoạt động từ Đoàn thanh niên xí nghiệp đến các chi đoàn. Đồng thời luôn có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đoàn cấp trên, Đảng ủy xí nghiệp và tạo điều kiện, phối hợp của Chuyên môn, công đoàn đối với tổ chức đoàn TN xí nghiệp. Kết quả trong nhiệm kỳ khóa X ( từ 2/2012 – 6/2014) đã đạt được: Làm tốt công tác giáo dục thông qua việc phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp; Tuyên truyền phổ biến pháp luật trong ĐVTN, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, ý thức ấu tranh phòng chống các tiêu cực, các tệ nạn xã hội; Vận động ĐVTN tham gia các hoạt động hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2014 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Đường sắt.v.v…

ĐVTN xí nghiệp đã thực sự là lực lượng xung kích, tiên phong trong phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn các mặt (ATCT, ATLĐ, ATCN.v.v…). Ngay từ đầu năm Đoàn thanh niên xí nghiệp đến các chi đoàn thanh niên đã ký cam kết phối hợp với chuyên môn; kết quả 100% các tập thể tổ Sản xuất thanh niên và CBĐVTN thực hiện tốt nội quy lao động, quy trình quy phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xung kích vào khâu yếu, việc khó. Hàng năm mỗi chi đoàn có ít nhất 01 công trình sản phẩm và đoàn thanh niên xí nghiệp đã đảm nhận và hoàn thành: 03 công  trình SCL, 17 công trình SCN toa xe; sửa chưã trên 300 xe sàn thành cửa, duy tu, bảo dưỡng trên 20 xe nhiệm sở cứu viện và nhiều công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhiệm sở làm việc và  các công trình phúc lợi khác.

Đoàn thanh niên xí nghiệp tổ chức nhiều hoạt động bổ ích ở các chi đoàn như:  VHTT, các cuộc thi tìm hiểu, cáchưởng ứng các cuộc vận động như: các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, cuộc vận động hướng về biên giới hải đảo và nhiều hoạt động xã hội có nghĩa khác.

Ghi nhận kết quả đã đạt được liên tục được công nhận là Đoàn cơ sở vững mạnh, có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào TTN: Năm 2012 TW Đoàn và năm 2013được Đoàn khối DNTW tặng Bằng khen; 12 lượt chi đoàn và 56 lượt ĐVTN được các cấp bộ đoàn tặng bằng khen và giấy khen; Phân loại hàng năm 89% Chi đoàn đạt vững mạnh, trên 33% ĐVTN đạt xuất sắc, không có chi đoàn và ĐVTN trung bình và yếu.

Tại đại hôi khóa XI ( Nhiệm kỳ 2014 – 2017) với mục tiêu là: Nâng cao vai trò tập hợp, thu hút, giáo dục ĐVTN; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động,trong tâm là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, ý thức và nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp trong ĐVTN, xung kích trong phong trào LĐSX; 

Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn và Đoàn viên; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tinh thần tình nguyện của các tập thể và các nhân. Đồng thời tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

Chủ động đề xuất, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên nhằm đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD và đảm bảo an toàn các mặt. Tích cực tham gia phong trào KHKT, cải tiến, hợp lý hoác sản xuất, áp dụng công nghệ mới và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh các hoạt động VH-VN-TDTT; làm tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và các hoạt động xã hội nhằm thu hút 100% trong độ tuổi tham gia phong trào Đoàn.

Đại hội cũng thể hiện tin tưởng và ý trí quyết tâm của lực lượng ĐVTN đóng góp tích cực vào công cuộc tái cơ cấu, đổi mới toàn diện của ngành ĐSVN là trước mắt 100% CB-ĐVTN gương mẫu thực hiện tiêu chí “4 xin “ và “4 luôn “  đang thực hiện trong ngành ĐS.

Đại hội đã bầu được 11 đồng chí tham gia vào BCH  Đoàn thanh đoàn TN xí nghiệp khóa XI  (Nhiệm kỳ 2014-2017) và cũng tại Đại Hội này thay mặt Đoàn thanh niên cấp trên trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho đồng chí Nguyễn Vũ Phong – Phó bí thư đảng ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Linh – Phó giám đốc xí nghiệp đã có công lao đóng góp cho phong trào đoàn thanh niên trong nhiều năm qua.

Nguyễn Thanh Hùng

    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng